Divorci Express

Amb els nostres Advocats Especialistes en Divorcis i Separacions, podrà tramitar el seu Divorci Express d’una manera ràpida, còmoda i econòmica.

El nostre bufet d’especialistes en Dret Matrimonial l’ajudarà en tot el procés de tramitar el seu Divorci Express o Divorci de mutu acord.

Contacti amb nosaltres

Per poder tramitar un Divorci Express és imprescindible que es compleixin una sèrie de característiques:

  • Que els dos cònjuges siguin majors d’edat.
  • Tots dos cònjuges han de tenir la nacionalitat o la residència espanyola.
  • Han d’haver transcorregut tres mesos com a mínim des de la celebració del matrimoni.
  • Els dos cònjuges han d’estar d’acord a divorciar-se.
  • Els dos cònjuges han d’estar d’acord en les condicions del conveni regulador de la Separació o Divorci.
  • Tots dos cònjuges han de triar el mateix advocat i el mateix procurador.

Formulari de contractació